Business intelligence – technologie, nebo manažerský styl?

Stále častěji se v českých firmách mluví o „BI“, tedy o business inteligence. Ale co to ta business inteligence vlastně je? Bez odpovědi na tuto otázku můžeme jen stěží správně pochopit její přínosy.

Nejčastěji se o business inteligence mluví v souvislosti s technologiemi. Celá řada známých i méně známých firem nabízí aplikace na reporting či plánování, řízení vztahů se zákazníky (CRM), řízení kampaní apod. To vše mohou být BI aplikace.

Společnost GLOBTECH z tohoto širokého portfolia vybírá pro své zákazníky takové aplikace, které odpovídají velikosti jejich firmy a aktuálním potřebám. Ve spolupráci se společností DNS tak například GLOBTECH řeší řízení výkonnosti firem (performance management), při němž využívá IBM Cognos (ať již ve verzi Express pro menší a střední firmy, nebo IBM Cognos BI pro velké korporace), navrhuje řešení na data mining či tvorbu prediktivních modelů s využitím IBM SPSS nebo doporučuje další aplikace.

Každá z těchto aplikací firmám umožňuje získat „lepší“ – tedy přesnější – data a zvýšit efektivitu. Každá nová technologie ale současně zvyšuje náklady a komplexitu dané firmy. A je tedy třeba se ptát: Kdy BI aplikace přináší firmám skutečné výsledky?

Skutečnou hodnotu firmám neposkytují data, ale jejich interpretace – tedy informace. Takové informace, které používá management pro krátkodobé i strategické rozhodování. Jak často se ve firmách používají slova: „myslíme si“ místo „víme“ či „asi to bude“ místo „s největší pravděpodobností to bude“? Každá firma potřebuje na cestě ke svému úspěchu tři základní předpoklady – srozumitelnou vizi, dobré informace a otevřenou komunikaci. Hodnota firmy pak roste se schopností:

  • data přetvářet na informace
    • otevřeně přistupovat k informacím, ať již pozitivním, nebo negativním
      • informace systematicky používat k rozhodování a naplňování firemní vize

Na začátku jsou data

Ať již si vyberete kteroukoliv z BI aplikací, cesta začíná vždy stejně – sběrem dat. Systematické shromažďování dat v datovém skladu pro potřeby budoucího zkoumání a vyhodnocování tvoří základ každé BI aplikace. Při budování BI je třeba myslet na to, že všechna data jsou potenciální informace a že i data, která dnes nepotřebujeme, se mohou zítra stát jedinou cestou, jak ověřit určitou hypotézu či se posunout dál.

Na základě analýzy datových zdrojů, business procesů a zejména pak diskuse s managementem o vizi a strategii budoucího rozvoje firmy dokáže GLOBTECH identifikovat všechny významné datové oblasti (domény dat). Ty jsou pak zachyceny v datovém modelu, který umožní dlouhodobě data sbírat a jejich rozsah rozšiřovat tak, jak firma roste. Jasná a od počátku definovaná koncepce a vize datového skladu je předpokladem jeho udržitelného rozvoje bez nutnosti opakovaných investic.

Při budování datového skladu GLOBTECH často využívá zkušeností společnosti DNS a spolu s ní tak dokáže zajistit vhodnou konfiguraci HW a SW pro fungování datového skladu (databáze), ETL nástroje či nástroje pro master data management a touto cestou optimalizovat náklady na celé řešení.

BI governance – kdo to BI vlastně dělá

Sebelepší systém a sebelepší technologie však z dat informace neudělají. Skutečné informace vytvářejí lidé. Asi nikoho nepřekvapí, že „dělat“ BI není vůbec jednoduché. Jsou tu technologie, takže nezbytné jsou znalosti z oblasti IT, pokročilá matematika a statistika, v neposlední řadě zkušenosti z odvětví, ale také výborná znalost firmy, jejích procesů, produktů a zákazníků.

Podle naší zkušenosti není důležité, zda BI dělá oddělení IT, marketingu nebo financí. Celkově je důležité, že BI dělají lidé, kteří obsáhnou výše uvedené znalosti a zkušenosti, dokážou spolu komunikovat a management jim naslouchá. Jakákoliv hra na „písečky“, kde „toto je moje role a toto tvoje“ je záhubou BI.

V pojetí společnosti GLOBTECH je tedy BI takovým stylem řízení, kdy si firma cení informace, znalosti a zkušenosti a kde management zajišťuje optimální podmínky pro spolupráci všech, kteří k vytváření a sdílení informací mohou přispět. Bez změny myšlení zůstávají BI aplikace pouhou technologií, která „pouze“ zjednodušuje práci. Tu skutečnou hodnotu však nepřináší.

Na základě řady zkušeností GLOBTECH pomáhá firmám vytvořit podmínky pro úspěšný vstup do světa BI, najít governance model vhodný pro danou organizaci a ve spolupráci se společností DNS pak prostřednictvím školení a seminářů posilovat vědomí a chápání uživatelů i managementu o smyslu BI.

První krok – performance management

První aplikací, která může velmi dobře ověřit nastavení BI, bývá zpravidla řízení výkonnosti – performance management. Důsledné a nezaujaté měření všech firemních procesů a sběr kvantitativních i kvalitativních dat ze všech oblastí firmy pomáhá bourat hranice a vytváří podmínky pro vzájemné pochopení a důvěru. Schopnost doručit tato data managementu v podobě srozumitelných přehledů (scorecards nebo dashboards) včetně jejich interpretace (komentářů), to znamená v podobě, kterou všichni respektují, je pak důkazem, že BI začíná fungovat.

Performance management je krok první – vždyť od počátku je nutné vědět, zda skutečně jdeme po cestě, kterou jsme si vybrali. Každý další krok pak tuto hodnotu násobí.

Rosťa Levíček
senior consultant společnosti GLOBTECH, spol. s r. o.