Podporujeme

V listopadu jsme navázali spolupráci s Junákem – svazem skautů a skautek ČR a stala se partnerem české výpravy na světové skautské jamboree (WSJ) v Japonsku 2015.

Světového skautského jamboree 2015 se zúčastní asi 40 000 mladých lidí, jeho hlavním smyslem je poznávání lidí různých národností, kultur, jazyků a náboženství a také naplnění základních myšlenek skautingu – přátelství bez rozdílu pohlaví, národnosti, jazyka nebo vyznání.