Rozšíření technologií

Výsledkem řešení specifických požadavků zákazníků je řada rozšíření běžných technologií. S využitím prostředků standardních technologií proto vyvíjíme vlastní aplikace a vlastní rozšíření funkcionalit. Vždy se v oblasti transformace dat snažíme najít optimální řešenípodle zadání zákazníka.

Oracle (DB package)

Historizační procedura

Protřednictvím konfiguračních tabulek provádí různé typy historizace záznamů libovolných datových entit. Kromě historizace rovněž unifikuje záznamy.

Informatica (komponenty)

Change Encoding

Slouží pro změnu kódování vstupního textu podle libovolné konverzní tabulky. Komponentu lze použít pro změnu kódové stránky, anebo s její pomocí provádět i jiné tabulkové konverze – např. změnu uvozovek na apostrofy, odstranění diakritiky apod.

Data Scrambling

Proces „špinění“ citlivých dat. Komponenta změní určitá data jako například rodné číslo tak, aby nebylo možné ze zašpiněných dat pravé rodné číslo získat a zároveň aby zašpiněná data měla opět vlastnosti rodného čísla. Podporuje špinění obyčejného textu, čísel, rodného čísla a identifikačního čísla firmy (IČ).

External Conditions

Zpracovává velké množství vyhodnocovaných podmínek a v porovnání s použitím standardní komponenty Informatika vykazuje až o 15 % rychlejší zpracování. Další výhodou je možnost definovat podmínky v externím souboru. Podmínky lze takto jednoduše generovat automaticky bez ručního vkládání do mapování v designeru.
Zaujala vás komponenta External Conditions? Podívejte se na podrobné informace (soubor PDF)

External Checker

Konvertuje a kontroluje datové typy na základě plánu kontrol (tzv. Check plan) definovaného v externím souboru.
Zaujal vás External Checker? Podívejte se na podrobné informace (soubor PDF)

External Dedup

Identifikuje duplicity pro určitý primární klíč. Komponenta je navržena pro společné použití s komponentou External Checker a identifikace primárního klíče je v plánu kontrol. Na výstup komponenta propustí vždy pouze první záznam pro daný klíč, vstupní záznamy mohou být setříděné i nesetříděné.

Consolidation

Konsoliduje a čistí historická data a je schopna provádět konsolidaci celé historie se stavem za určité období. Komponenta navíc opravuje poškozená historická data v případě, že se intervaly platnosti záznamů překrývají, a zjednodušuje je v případě, že na sebe časově navazují záznamy uchovávající stejná data.
Zaujala vás komponenta Consolidation? Podívejte se na podrobné informace (soubor PDF)

Demux

Používá se k přímému zápisu dat do více souborů, rozdělení do souborů je provedeno na základě hodnoty některého z atributů.
Zaujala vás komponenta Demux? Podívejte se na podrobné informace (soubor PDF)

Merge

Sloučí záznamy z několika setříděných vstupů do jednoho výstupu a na rozdíl od transformace Union zachová setřídění záznamů.
Zaujala vás komponenta Merge? Podívejte se na podrobné informace (soubor PDF)

Generator

Vytvoří a odešle na výstup nové záznamy, jejichž počet je dán hodnotou na vstupním portu. Každý výstupní záznam obsahuje pouze jedno celé číslo – své pořadí.