Automatizované testování

Nástroje pro automatizované testování řeší problematiku testování nových aplikací v širokém spektru: od testovacích dat po vytváření testovacích scénářů, ověřování výsledků a testování uživatelských rozhraní. Pro automatizované testování nabízíme dva moduly, které mohou navzájem spolupracovat a zastřešit tak komplexně testovací proces – moduly QAceGen a GUI Master.

Modul QAceGen

Služby postavené na systému QAceGen jsou určeny pro komplexní řešení problematiky generování testovacích dat a jejich otestování v aplikacích.

Průzkum společnosti Compuware a organizace Ponemon Institute ukázal, že drtivá většina firem používá při vývoji a testování aplikací skutečná data o zákaznících a riskuje tak zneužití důležitých informací.

Využití generovaných testovacích dat systémem QAceGen namísto provozních nebo „historických“ dat při sestavování testovacích scénářů tvoří účinnou prevenci již uvedeného bezpečnostního rizika a dalších problémů:

 • Manipulace provozních dat nebo manuální výroba testovacích dat je velmi pracný a časově nákladný proces.
  • Provozní data obvykle pokrývají jen část testované logiky (50–60 %).
   • Manuální výroba testovacích dat je velmi pracná a také velmi nákladná.
    • Testy pracují s relativně velkými objemy dat, které prodlužují testovací cyklus.

Zaujal vás modul QAceGen? Podívejte se na podrobné informace (soubor PDF).

Modul GUI Master

Modul GUI (Graphical User Interface) je určen pro automatizaci testování uživatelských rozhraní, přináší zásadní zrychlení regresních testů. Z hlediska testování jsou aplikace specifické, kromě vstupu dat zahrnují i celou řadu dalších operací na „obrazovkách“, jako například:

 • Ovládání aktivních prvků (tlačítka, seznamy, check boxy atd.)
  • Rolování obrazovek (formulář/webová stránka může přesahovat rozsah obrazovky)
   • Synchronizace obrazovek (vstup dat je možný teprve tehdy, jestliže je obrazovka připravena)
    • Vyhodnocení „grafických semaforů“, které signalizují připravenost subsystémů
     • Vyhodnocení chybových stavů aplikací nebo operačního systému
      • Kontrola formátů filtrů vstupních polí
       • Načtení dat z „obrazovky“ a následné zpracování

Zaujal vás modul GUI Master? Podívejte se na podrobné informace (soubor PDF).