Datové sklady

Máte mnoho dat v různých systémech? Nechcete nechat tisíce údajů ležet ladem, ale využít je pro další rozvoj firmy? Cesta od dat k informacím začíná právě v datovém skladu. Pomůžeme vám datový sklad vybudovat a naučíme vás s daty dále pracovat.

Proč zřizovat datový sklad?

 • Datový sklad (data warehouse) je základním datovým zdrojem pro obchodní aplikace a analýzy. Jeho úkolem je vytvořit základnu pro přeměnu velkých objemů dat na obchodně využitelné informace.
  • Aplikace budované nad datovým skladem jsou zásadními business nástroji, například CRM, reportingový systém, manažerský informační systém, analytické a jiné systémy.
   • Datový sklad dokáže organizovat údaje až o milionech transakcí zákazníků. Je dnes standardní součástí IT řešení ve firmách a podnicích, které pracují s velkým množstvím datových operací, např. v oborech, jako jsou finanční služby, pojišťovnictví, telekomunikace, logistika aj.

Co je cílem implementace datového skladu?

 • Konsolidace dat – zpracování dat z různých systémů do jedné databázové platformy
  • Unifikace – identifikace a deduplikace klientů, protistran, dodavatelů apod. do jedné master entity
   • Integrace dat – zajištění vazeb mezi jednotlivými entitami bez ohledu na zdrojový systém a jednotného pohledu na data přes různé konsolidované dimenze, sjednocení těchto dimenzí a různých číselníků
    • Čištění a kontrola dat – včetně rekonciliace finančních a obchodních dat
     • Odlehčení provozních systémů – přesunutí zátěže spojené s analytickými úlohami nad daty na jiné datové úložiště

Co pro vás zajistíme?

 • Analytické činnosti - konsolidovanou specifikaci uživatelských požadavků, identifikované zdroje dat, technickou analýzu, architekturu řešení, hardwarovou architekturu, použité SW technologie
  • Vývojové práce - funkční rozhraní mezi zdroji a skladem (interface), plnění vrstvy stage, plnění jádra skladu transformovanými daty včetně historizace, monitoring, řízení a administraci denního zpracování
   • V předimplementační fázi – vyhotovení testovacích scénářů, fixaci chyb, opravy, vytvoření předávací dokumentace, vyhotovení školicí dokumentace, personální zajištění školení, uživatelskou a technickou dokumentaci, podporu pilotního provozu
    • V postimplementační fázi – monitoring zpracování, opravy chyb ve zdrojových datech nebo transformacích včetně následné obnovy zpracování, administraci jobů při menších změnách ve zpracování, úpravy ve zpracování při výpadcích nebo plánovaných odstávkách systémů
     • Další rozvoj datového skladu – změny na straně zdrojových dat (úpravy nebo výměny zdrojových systémů), technologické změny v řešení datového skladu (výměna technologie nebo upgrade na vyšší verzi), zlepšení výkonnostní kapacity skladu (archivace starých záznamů, optimalizace zpracování nebo posílení hardware)