Řešení

Hledáte cesty, jak dobře spravovat velké objemy dat? Potřebujete získat z dat důležité informace pro efektivní řízení? Chybí vám moderní IT systémy pro podporu rozhodování?

Zabýváme se analýzou business procesů, datovou analýzou a modelováním, návrhem SW řešení, máme zkušenosti s řadou produktů a technologií. Podívejte se na naše řešení.

Správa velkých objemů dat

Pomůžeme vám vybudovat kvalitní datový sklad. Získejte ze svých dat zásadní informace pro strategické i operativní řízení.

Nejčastější problémy vznikají v důsledku rychlého vývoje, častých akvizic a fúzí v globálním prostředí:

 • výrazné roztříštění dat a datových zdrojů do řady různých provozních systémů
  • nedostatek informací

Příčiny:

 • necentralizovaná data a chybějící vazby mezi entitami
  • rozdílné granularity (časové i jiné)
   • různé formáty obdobných dat nebo naopak výskyt nadbytečných či duplicitních dat

Naše řešení: Datové sklady – zde začíná cesta od dat k informacím. Na konci může být například mnohem kvalitnější řízení vztahů se zákazníky.

Podpora řízení firem

Pomůžeme vám zvýšit kvalitu rozhodovacích procesů. Rozhodujte na základě validních dat a informací.Nejčastější překážky při řízení výkonnosti firmy a dosahování vytčených cílů:

 • chybějící nebo nekvalitní informace
  • neaktuální data
   • odlišná interpretace dat či informací (tzv. více verzí jedné pravdy)

Naše řešení: Manažerské informační systémy nástroje pro podporu operativního i strategického řízení.

Cílené využití zákaznických dat

Pomůžeme vám získat informace o zákaznickém chování a cíleně s nimi pracovat. Naučte se lépe porozumět různým zákaznickým skupinám a optimalizujte pro ně produktovou nabídku.

Nejčastější signály problémů v této oblasti:

 • vysoké náklady na marketingovou podporu
  • nízká úspěšnost kampaní
   • negativní odezva klientů

  Naše řešení: Business intelligence – nástroje pro pochopení obchodních souvislostí, maximalizaci zisku a dlouhodobý udržitelný růst.

Řízení kvality dat

Pomůžeme vám efektivně spravovat a využívat vaše data po celou dobu jejich životního cyklu. Zajistěte si a udržte vysokou kvalitu a bezpečnost svých dat, spravujte co nejlépe metadata a celkovou datovou architekturu.

Nejčastější známky poklesu kvality dat:

 • neúplná, roztříštěná data (známé „problémy s daty“)
  • chybějící informace o umístění, kvalitě a obsahu datových zdrojů
   • chybějící nebo vágně stanovené kompetence a nekvalitní metodika
    • narůstání složitosti při implementaci změn u nových projektů
     • nevyrovnaná či klesající kvalita informací v reportech

Naše řešení: Data governance – nastavení procesů pro zajištění trvalé a kvalitní péče o data. Cílem je korektní zobrazení kmenových dat v reálném čase ve zvolené aplikaci nad datovým skladem.