Produkty

Kromě projektové a konzultační činnosti se zabýváme i vývojem vlastních produktů. Vývoj logicky doplňuje naši nabídku řešení a služeb.

Máme bohaté zkušenosti s vývojem aplikací v prostředí Java, NET a nativních C/C++ aplikací v prostředí Windows, Linux a UNIX. Nabízíme i několik předpřipravených produktů, které umožňují například generování testovacích dat nebo automatizované vyplňování dat v aplikacích grafického uživatelského rozhraní a následné vyhodnocení provedených transformací.

Rozšíření standardních technologií

V řadě situací se ukazuje, že globálně používané technologie často nedokážou jednoduchým a efektivním způsobem řešit specifické situace v konkrétních projektech. Například pro komplexní datové sklady jsou nezbytností vhodné nástroje pro procesy ETL (extraction, transformation, loading). S využitím prostředků obvyklých technologií proto vyvíjíme vlastní aplikace a vlastní rozšíření funkcionalit. V důsledku speciálních požadavků zákazníků jsme získali mnoho praktických zkušeností a vznikla řada rozšíření běžných technologií.

Nástroje pro monitoring a správu zpracování dat

Řízení a správa denního zpracování dat není v případě robustních firemních systémů jednoduchá záležitost. Plnění datových skladů daty se často skládá z tisíců dílčích kroků, které reálně načítají, transformují a ukládají data. Pro tuto sofistikovanou a komplexní činnost nabízíme řadu nástrojů, které mají mnoho výhod.

Moduly pro automatizované testování

Kvalitní testování nových aplikací může být nákladné a složité, často se mu věnuje řada testerů a používají se provozní data. To ale není bez rizika. Nástroje pro automatizované testování řeší tuto problematiku v širokém spektru, od testovacích dat po vytváření testovacích scénářů, ověřování výsledků a testování uživatelských rozhraní. Pro automatizované testování nabízíme dva moduly, které mohou navzájem spolupracovat a zastřešit tak komplexně testovací proces.

Generátory

Generátory obvykle pracují na principu šablon s parametrizovanými atributy. Na základě vstupních dat pro parametrizované atributy se ze šablon jednoduše generují velké počty objektů shodného typu. Představiteli takových objektů jsou např. transformace plnící některou z vrstev datového skladu.