Manažerské informační systémy

Přemýšlíte, jak získat z dat potřebné informace pro operativní a strategické řízení firmy? Jak vyčíst z IT dat obchodní informace potřebné pro správná rozhodnutí? Kvalitu rozhodovacích procesů zvyšují nástroje pro řízení výkonnosti (performance management) neboli manažerské informační systémy. Pomůžeme vám s jejich implementací a naučíme vedoucí pracovníky s těmito nástroji uživatelsky pracovat.

Proč zavádět MIS?

 • Každá firma potřebuje informace podstatné pro kvalitní rozhodování a řízení výkonnosti, MIS jsou nástroje pro efektivní získávání právě takových informací.
  • Rozhodujete na základě validních dat a informací.
   • Systémy lze variabilně nastavit dle požadovaných funkcí, propojení s firemním prostředím prostřednictvím intranetu a různých modulů je uživatelsky velmi komfortní.

Co si představit pod zkratkou MIS?

Nástroje, které zákazníkům nabízíme, umožňují do značné míry efektivně oddělit vrstvu správy primárních dat a provozu MIS platformy, kde nezastupitelnou roli hraje IT, od vrstvy obchodních pravidel a prezentační vrstvy, kterou zvládají obsluhovat jednotliví firemní uživatelé. Ve spolupráci se zadavateli je potřebná implementace určitých pravidel, tj. standardů nebo procesů, které zajistí konzistenci používaných business pravidel a efektivní rozvoj celého prostředí.

Co pro vás zajistíme?

Vybudujeme vám plně automatizovaný informační systém poskytující obchodní, ale i jiné informace o chodu firmy. Standardně je vystavěn nad datovým skladem. Má tyto atributy:

 • Reportovací vrstva – zpravidla je integrovaná do intranetu společnosti, kromě flexibilních a parametrizovatelných informací poskytuje profesionální grafiku a možnost exportu do kancelářských aplikací. Reporty se zpravidla dělí na standardní, multidimenzionální OLAP kostky a dashboards; poskytují především pro top management firmy vizuálně atraktivní přehled základních KPI (key performance indicators).Reporting vizualizuje informace a pokrývá všechny oblasti interpretace informací potřebných pro podporu rozhodování v rámci firemní komunikační infrastruktury, například údaje týkající se počtu prodaných kusů, výše obratu, výše zásob, dodaného zboží, reklamací a obrátkovosti, lze nastavit období, regiony, porovnávání apod.
  • Rutinní zpracování manuálních vstupů – rozpočtů, plánů či výhledů, zpravidla verzovaných, které útvary controllingu většinou sestavují v kancelářských aplikacích. Obvykle se tento typ vstupů zpracovává již na vstupu do datového skladu, v reportovací vrstvě se provádí pouze porovnání.
   • Administrační modul, kterým je řízen přístup uživatelů k reportům, ale i k informacím v rámci reportů.