O společnosti GLOBTECH

Zabýváme se poradenstvím a vývojem v oblasti datových skladů, navrhujeme řešení pro zajištění kvality dat, zajišťujeme řešení a poradenství v oblasti business intelligence.

Dodáváme komplexní nebo dílčí řešení datamartů a systémů pro reporting, navrhujeme a realizujeme datové transformace, řešíme problematiku konsolidace, čištění a unifikace dat, navrhujeme a vyvíjíme SW aplikace a vlastní aplikace pro správu a transformaci dat.

Naši konzultanti mají dlouholeté praktické zkušenosti v těchto oblastech:

  • analýza business procesů, datová analýza a modelování, návrhy SW řešenía řada dalších produktů a technologií
    • vývoj aplikací v prostředí Java, NET a nativních C/C++ aplikací v prostředí Windows, Linux a UNIX

V oblasti datových skladů a BI se jedná zejména o tyto aplikace:

  • databáze MS SQL, Oracle, DB2, Teradata a Sybase
    • ETL nástroje MS DTS a MS Integration Services, Informatica, Oracle Warehouse Builder, IBM InfoSphere DataStage a QualityStage
      • BI nástroje Oracle Discoverer, Microstrategy, Microsoft Reporting Services, SAP Business Objects a Cognos BI včetně Cognos TM1 využívané v reportingu, analýzách a při plánování

Nabízíme i několik předpřipravených produktů, které umožňují například generování testovacích dat nebo automatizované vyplňování dat v aplikacích grafického uživatelského rozhraní a následné vyhodnocení provedených transformací.