Nástroje pro správu zpracování dat

Účinnou pomocí při řízení a správě denního zpracování dat jsou nástroje centralizující tuto činnost. Pomáhají usnadnit složitou a náročnou správu rozsáhlých datových skladů, umožní tak snížit počet pracovníků IT oddělení.

Jaké jsou hlavní výhody těchto nástrojů?

 • Možnost centralizovaně spouštět různé typy úloh na různých technologiích a monitorovat jejich běh.
  • Definování závislostí a maximální paralelizace běhu procesů, které na sobě nejsou závislé.
   • Nastavení auditních úloh a požadovaných notifikací a alertů.
    • Atomicita jednotlivých úloh a přehledné a strukturované definování všech závislostí na jednom místě, tedy výrazné zjednodušení dopadové analýzy a snadné začleňování nových úloh do zpracování.
     • Provádění všech administrativních zásahů z uživatelské konzole, tedy rychlá identifikace chyb ve zpracování a jejich dopadů.
      • Administrace všech konfiguračních parametrů z prostředí uživatelské konzole.

Nástroj GLOBTECH Launcher

 • GLOBTECH Launcher je řešení určené zejména zákazníkům, kde základ datového skladu tvoří technologie Microsoft SQL Server. GLOBTECH Launcher zde tvoří centrální prvek řešení, který zajišťuje definici všech úloh, udržuje jejich metadata, stará se o spouštění jednotlivých úloh na základě metadat a umožňuje jednoduchý monitoring, hledání chyb a recovery.
  • Základ aplikace GLOBTECH Launcher tvoří sada metadat a uložených T-SQL procedur instalovaných do prostředí Microsoft SQL Serveru.
   • Správa metadat je možná přes přívětivé webové uživatelské rozhraní (uživatelskou konzoli). Autorizovaní uživatelé tak mohou vytvářet a editovat úlohy nebo přímo řídit jejich zpracování (sledovat průběh zpracování, restartovat a okamžitě spouštět úlohy apod.).

Zaujal vás GLOBTECH Launcher? Podívejte se na podrobné informace (soubor PDF).

Nástroj GLOBTECH Scheduler

 • GLOBTECH Scheduler je univerzální nástroj určený do vysoce heterogenního prostředí datového skladu. Pracuje nad Java aplikačním serverem.
 • Řízení procesů v aplikaci GLOBTECH Scheduler je založeno na definici závislostí mezi úlohami a zdroji (např. zámek, soubor, tabulka apod.). Úlohy jsou spouštěny, když jsou splněny jejich závislosti na jiných úlohách nebo jiných objektech. Konkrétní řazení a velikost paralelizace je ponechána přímo na nástroji, který procesy řídí – tedy na Scheduleru.
 • Podobně jako v případě aplikace GLOBTECH Launcher má také GLOBTECH Scheduler dvě základní komponenty: runtime server a uživatelskou konzoli.
 • Runtime server je samostatný proces (service), který zajišťuje provádění všech úloh. Je zodpovědný za výběr úlohy ke spuštění (load-balancing), její spuštění, monitoring a sběr statistik. Server takto může spustit zároveň více úloh. Uživatelská konzole je jednotná intranetová aplikace pro řízení a dohled nad během jednotlivých procesů.
 • Konzole podporuje přístup ve třech základních rolích: Administrator, Operátor a User.
   • Administrátor je zodpovědný za správu repository úloh, resp. definic objektů.
    • Operátor je naopak zodpovědný za runtime databázi a běh runtime serverů. Je schopen modifikovat aktuální stav objektů a reagovat tak na ad-hoc události (např. řešení nenadálých chyb, popř. zablokování).
     • Role User je pak určena pouze pro nahlížení do definic objektů a prohlížení stavu běžících procesů bez možnosti jakkoliv úlohy měnit či ovlivňovat jejich běh.

Zaujal vás GLOBTECH Scheduler? Podívejte se na podrobné informace (soubor PDF).