Novinky v oblasti BI v SQL Serveru 2014

Na rozdíl od předchozí verze MS SQL 2012, která byla významným inovačním skokem, nepřináší MS SQL 2014 zásadnější změny. Základní stavební složky BI (SSAS, SSRS, SSIS a Power Pivot) zůstávají bez radikálních změn a jdou jen cestou mírných úprav. Nicméně i v této verzi můžeme najít nové funkcionality, které by se daly ve specifických případech využít i v BI oblasti:
Memory technologie

  • In-Memory storage

Jde o možnost uložit tabulky v operační paměti z důvodu zrychlení I/O operací. Tato možnost je primárně cílena pro OLTP využití, kde lze beze změny kódu v aplikační vrstvě zvýšit rychlost několikanásobně. Určitě velmi dobře využitelná je i v ETL oblasti, kde lze zvýšit výkon transformačních procesů díky v paměti uložených stage tabulek.

Bohužel tato funkcionalita je využitelná jen v Enterprise verzi, je také třeba počítat se složitějším procesem sizingu hardware, v tomto případě paměti.

  • Columnstore indexování

V nové verzi došlo k vylepšení této technologie, kdy index je “updatable” a není jej třeba při změně dat dropovat a znovu vytvářet. S touto technologií pro zrychlení dotazů přišel Microsoft již v předchozí verzi a nyní ji velmi prakticky vylepšil, její uplatnění je směřováno právě do oblasti data warehousingu, pro připomenutí uvádíme odkaz:

http://www.mssqltips.com/sqlservertip/2586/sql-server-2012-column-store-index-example/

  • Buffer Pool Extension

Zvýšení rychlosti aplikaci lze dosáhnout i rozšířením Buffer Poolu (cache, kam SQL Server odkládá nejčastěji používané objekty) o PCI-Express flash nebo SSD. Tato funkcionalita je orientovaná především na OLTP systémy a je využitelná ve Standard a Enterprise verzi.

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn133176(v=sql.120).aspx

Big Data

Microsoft dále pokračuje s vývojem v této oblasti, ve které vidí velký potenciál, postupně  připravuje platformu určenou k propojení všech typů dostupných dat, jejich čištění a analýzu. Poslední verze Microsoft Parallel Data Warehouse podporuje dotazování do systémů postavených na Hadoop technologii, nechybí ani integrace s cloudem Azure.

Autor:

Vojtěch Krotki

Senior konzultant,  GLOBTECH, spol. s r.o.