O2 Czech Republic

Se společností O2 Czech republic GLOBTECH spolupracuje již více jak 10let. V minulosti společně s dalšími partnery realizoval například vývoj fixního datového skladu na platformě DB Teradata a ETL Informatica PowerCenter pro tehdejší Telefonica ČR, nebo kompletní dodávku datového skladu na platformě Microsoft SQL pro slovenskou část společnosti.

V posledních třech letech se pak konzultanti GLOBTECH aktivně podílejí na dlouhodobém programu Data Governance Initiative. Tento program byl odstartován v roce 2010 s cílem zajistit jednu verzi pravdy pro potřeby finančního a manažerského reportingu a pro oblast Performance Management a vytvořit podmínky pro další rozvoj Business Inteligence a efektivní využívání Enterprise Datawarehouse. Konzultanti společnosti GLOBTECH se v prvních fázích podíleli na strukturování tohoto programu, formulování cílů a strategie celé inciativy a návrhu změn v organizaci a procesech v oblasti BI, které by k naplnění cílů měli vést.

Jedním z dalších výstupů projektu pak bylo vytvoření business slovníku zahrnujícího všechny významné ukazatele z oblastí zákaznických dat, dat o tržbách a dat o používání služeb včetně definice dalších dimenzí a pohledů a následná implementace řešení na platformě Teradata. Navržené a implementované řešení zajišťuje integraci dat z existujících dvou datových skladů a několika dalších zdrojů a jednotnou implementaci business pravidel. Touto cestou bylo dosaženo relativně velké stability a konzistence reportovaných dat.

V současné době se konzultanti GLOBTECH podílejí na návrhu a realizaci dalších projektů v oblasti DWH, které by měly přinést výraznou konsolidaci DWH prostředí (zejména sloučení existujících dvou datových skladů a odbourání řady specifických a zastaralých datových zdrojů), zjednodušení a zrychlení plnění DWH a celkové zpřehlednění a zkvalitnění dat v DWH s ohledem na požadavky business uživatelů.